Vận hành hệ thống

Vai trò và chức năng của hệ thống xử lý nước thải

Vai trò và chức năng của hệ thống xử lý nước thải

May 30, 2023System Admin - Vận hành hệ thống

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp và công nghệ xử lý nước thải khác nhau. Tùy thuộc vào tính chất của nguồn nước thải, tiêu chuẩn nước thải đầu ra và khả năng tài chính mà doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng hệ thống xử lý nước thải với phương pháp phù hợp.