Dịch vụ

Vận hành hệ thống

Cung cấp hóa chất, vận hành cho các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và các công trình bảo vệ môi trường

Tư vấn dịch vụ

Để có thể đáp ứng được các yêu cầu và các ý kiến đóng góp của quý vị một cách nhanh chóng xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấn vào nút gửi đến chúng tôi.