Dịch vụ

Quan trắc môi trường

Với dịch vụ quan trắc môi trường chuyên nghiệp, chính xác và tận tâm. Đất Việt luôn luôn cập nhật và phát triển để tìm ra những công nghệ, phương pháp mới nhất để có thể đưa ra những đánh giá chi tiết nhất và chính xác nhất về chất lượng môi trường. Trước khi thực hiện quan trắc môi trường, Đất Việt sẽ lập một bản Kế hoạch quan trắc chi tiết để có thể vạch ra từng bước thực hiện một cách rõ ràng.

Tư vấn dịch vụ

Để có thể đáp ứng được các yêu cầu và các ý kiến đóng góp của quý vị một cách nhanh chóng xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấn vào nút gửi đến chúng tôi.