Hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận (nguồn nước) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả thải nguồn nước phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận

Giấy phép xả thải là gì? tại sao phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận (nguồn nước) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả thải nguồn nước phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận

Việc xin giấy phép xả thải vào nguồn nước giúp các cơ sở xả thải kiện toàn được hệ thống xử lý nước thải (nước thải đầu ra phải đạt  Quy chuẩn Việt Nam) từ đó giảm sức ép đối với khả năng chịu tải môi trường của các nguồn tiếp nhận. Báo cáo xả thải giúp cơ quan quản lý quản lý chất lượng nước thải đầu ra của các cơ sở tốt hơn đồng thời bảo vệ được môi trường tại các nguồn tiếp nhận.

Đối tượng phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

Các bộ luật quy định về việc xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999;
 • Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
 • Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.;
 • Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất;
 • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
 • Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Một số giấy tờ cần chuẩn bị khi xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 01/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT);
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
 • Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
 • Hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải (mẫu số 02/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT);
 • Hoặc Báo cáo hiện trạng xả nước thải (mẫu số 03/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT), kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (bản phô tô có công chứng) trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải;
 • Bản đồ vị trí khu vực xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải.
 • Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận;
 • Số lượng bộ hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước là: 04 (bộ).

Quy trình thực hiện xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
 • Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm
 • Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
 • Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)
 • Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
 • Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
 • Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm
 • Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
 • Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
 • Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
 • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
 • Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt lập hồ sơ xả thải.
   Để được tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT
 •  ĐC: Số 86, Đ. Đỗ Văn Quýnh, P. Xương Giang, TP Bắc Giang
 •  Điện thoại: 0915 539 255 – 0902 090 911
 • Email: [email protected]
 • Websile: mtdatviet.vn

Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục

Để lại bình luận của bạn

Ý kiến (70)

avatar
12 Tháng Mười Hai 2019 3:18 CH | Đánh
Giảm 50% DetoxHerb - Phương thuốc tốt nhất cho giun

<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>DetoxHerb - Phương thuốc tốt nhất cho giun</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng bên trái</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng trái</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng dưới bên trái</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng trên</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng trên rốn</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng bên phải</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng dưới bên phải</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng dưới</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>đau bụng kinh</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>bệnh giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>thuốc trị giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>triệu chứng nhiễm giun sán chó</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>cách trị giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>giun sán chó</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>thuốc tẩy giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>xét nghiệm giun sán ở đâu</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>nhiễm giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>thịt heo bị nhiễm giun sán</a>
<a href=https://www.facebook.com/Detoxherb2>giun sán</a>

avatar
18 Tháng Mười Hai 2020 10:58 SA | Đánh
take viagra cialis truct

Cytotec 200mg  etegreesuifs <a href=https://bansocialism.com/>buying cialis online</a> ClieleBype Prix Cialis En Espagne

avatar
26 Tháng Giêng 2021 7:29 CH | Đánh
pfizer viagra 100 ffsvofbcldPlovaBtjSliptr

what ingredients inside viagra <a href="http://llviabest.com/#">viagra who accept mastercard</a> generic canadian  viagra 24 medic http://llviabest.com/ - viagra super active ’

avatar
28 Tháng Hai 2021 9:20 CH | Đánh
viagra sales afsbufbcvarlimiytond

viagra strengths <a href="https://viagraonlinejc.com/ ">http://viagraonlinejc.com/ </a> viagra coupon

avatar
01 Tháng Ba 2021 7:32 CH | Đánh
plant viagra htsgeahdPlovaBtjSlipto

buying viagra online legally <a href="http://viagratx.com/ ">what is viagra for</a> amazon viagra

avatar
03 Tháng Ba 2021 7:16 SA | Đánh
canadian pharmacy ezzz viagra dggxdvarlimihlwkn

sfter market cialis <a href="https://buycialisxz.com/ ">cialis uk </a> cialis black 800

avatar
23 Tháng Ba 2021 2:40 SA | Đánh
dissertation binding service fvdspobfbldPlovaBtjSlipto

http://essaywriteris.com/ - essay writing websites essay writer cheap <a href="http://essaywriteris.com/ ">cheap essay help</a> cheap custom essay

avatar
23 Tháng Ba 2021 8:57 CH | Đánh
thesis help online fcsgaxzvofbldPlovaBtjSliptt

https://thesiswritingtob.com/ - thesis abstracts online thesis online <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">proquest thesis search</a> help with thesis statement

avatar
25 Tháng Ba 2021 2:07 SA | Đánh
doctoral thesis writing fhbbolthdPlovaBtjSliptz

https://thesisacloud.com/ - thesis formatting thesis writing services <a href="http://thesisacloud.com/ ">phd thesis writing services</a> writing a phd thesis

avatar
25 Tháng Ba 2021 3:47 CH | Đánh
dissertation help free fbfbvacldPlovaBtjSliptj

https://dissertationahelp.com/ - education dissertation topics dissertation proposals <a href="http://dissertationahelp.com/ ">how to write dissertation</a> dissertation writing assistance

avatar
26 Tháng Ba 2021 11:32 SA | Đánh
how to get cialis prescription olgsanvoegfdPlovaBtjSliptb

https://kloviagrli.com/ - where can i buy viagra over the counter https://vigedon.com/ - what happens when a girl takes viagra https://llecialisjaw.com/ - cialis online pharmacy https://jwcialislrt.com/ - buying cialis online usa https://jecialisbn.com/ - how long does cialis last

avatar
26 Tháng Ba 2021 3:08 CH | Đánh
writing your thesis fcsgaxzvofbldPlovaBtjSliptb

https://thesiswritingtob.com/ - thesis guidelines help with thesis writing <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesis topics in education</a> thesis writing services

avatar
27 Tháng Ba 2021 8:58 CH | Đánh
research paper thesis fhbbolthdPlovaBtjSlipts

https://thesisacloud.com/ - thesis writing tips thesis database <a href="http://thesisacloud.com/ ">help writing thesis</a> thesis writing tips

avatar
29 Tháng Ba 2021 8:34 CH | Đánh
lisinopril and cialis hvgeahdPlovaBtjSliptg

https://ljcialishe.com/ - cialis for bph https://cialisvja.com/ - cialis for sale online in canada https://viagraonlinejc.com/ - viagra for men online https://viagratx.com/ - womens viagra pill https://buycialisxz.com/ - generic cialis price

avatar
31 Tháng Ba 2021 8:31 CH | Đánh
phd thesis search fcsgaxzvofbldPlovaBtjSlipti

https://thesiswritingtob.com/ - phd thesis proposal thesis advice <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">uk thesis</a> thesis abstracts

avatar
02 Tháng Tư 2021 2:25 SA | Đánh
thesis in writing fhbbolthdPlovaBtjSliptn

https://thesisacloud.com/ - doctoral thesis database master thesis writing service <a href="http://thesisacloud.com/ ">good thesis</a> thesis editing

avatar
04 Tháng Tư 2021 4:01 CH | Đánh
sexual arousal with cialis

http://fcialisj.com/ - cialis online ordering

avatar
08 Tháng Tư 2021 1:52 CH | Đánh
thesis chapters fcsgaxzvofbldPlovaBtjSliptt

https://thesiswritingtob.com/ - thesiswritingtob.com thesis editing service <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesiswritingtob.com</a> help me write a thesis statement for free

avatar
09 Tháng Tư 2021 7:14 CH | Đánh
thesis assistance writing fhbbolthdPlovaBtjSliptz

https://thesisacloud.com/ - thesisacloud.com help thesis <a href="http://thesisacloud.com/ ">thesisacloud.com</a> how do i write a thesis

avatar
24 Tháng Tư 2021 9:07 CH | Đánh
umd pharmacy afhdbcvarlimicvfzr

free cialis sample canada http://cileve.com/ generic cialis india

avatar
26 Tháng Tư 2021 5:02 SA | Đánh
rite-aid pharmacy dgsbvfdvarlimiwrrxy

purchase cialis online canadian https://asciled.com/ cheap tablet cialis

avatar
27 Tháng Tư 2021 4:50 SA | Đánh
tadalafil not for consumption in the united states olgsasbnvoegfdPlovaBtjSliptp

tadalafil female http://boxtadafil.com/  - how to take tadalafil  order tadalafil

avatar
27 Tháng Tư 2021 7:45 CH | Đánh
thesis printing fhsbbolthdPlovaBtjSliptq

Tadapox https://uspharmus.com/ Mobic

avatar
28 Tháng Tư 2021 8:02 CH | Đánh
vardenafil levitra fdvefbfbldPlovaBtjSliptx

levitra dosaggio http://uslevitraanna.com/ comprar levitra

avatar
29 Tháng Tư 2021 4:30 CH | Đánh
low dose levitra fbdcacldPlovaBtjSliptc

buy prescription drugs canada <a href=https://onlinecanda21.com/>buy medication without an rx</a>  Cardizem

avatar
01 Tháng Năm 2021 2:37 CH | Đánh
walmart neighborhood market pharmacy afhdbcvarlimilqhye

cialis no prescriptuin http://cileve.com/ cialis soft tabs canada

avatar
02 Tháng Năm 2021 12:43 SA | Đánh
generic tadalafil cvs hvgeeahdPlovaBtjSliptr

does viagra work on women http://gensitecil.com/  - how long do the effects of viagra last  what is the shelf life of viagra

avatar
03 Tháng Năm 2021 5:05 SA | Đánh
specialty pharmacy dgsbvfdvarlimihxvur

order cialis soft tabs http://asciled.com/ cialis paypal payment

avatar
05 Tháng Năm 2021 7:08 CH | Đánh
cialis for sale on amazon afhsdbcvarlimihlmtz

what is better viagra or cialis or levitra?? https://rcialisgl.com/ cialis overnight online

avatar
06 Tháng Năm 2021 11:54 CH | Đánh
tadalafil versus cialis olgstnoegfdPlovaBtjSliptk

how to buy viagra online http://jokviagra.com/  - does viagra help you last longer  viagra without a doctor prescription usa

avatar
07 Tháng Năm 2021 6:37 SA | Đánh
georgia board of pharmacy dgsolbvfdvarlimizyoda

cialis genetic https://ucialisdas.com/ cialis with dapoxetine to buy uk

avatar
07 Tháng Năm 2021 8:39 SA | Đánh
ou je peux acheter du viagra fcsogsaxzvofbldPlovaBtjSliptb

viagra sipariЕџi ver https://llviagra.com/ viagra competition

avatar
08 Tháng Năm 2021 10:56 SA | Đánh
generic cialis shipping

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra

avatar
08 Tháng Năm 2021 8:30 CH | Đánh
walk hard viagra fhwsbbolthdPlovaBtjSliptl

sams club cialis https://cialisee.com/  - cialis w/o perscription  shopping cialis

avatar
09 Tháng Năm 2021 4:19 CH | Đánh
medication costs fdvaefbfbldPlovaBtjSliptf

online pharmacy http://xlnpharmacy.com/ pharmacies online

avatar
10 Tháng Năm 2021 5:56 SA | Đánh
king pharmacy frbdcacldPlovaBtjSliptt

buying from canadian pharmacies <a href=https://pharmacylo.com/>international drug mart canadian pharmacy online store</a>  best online pharmacies canada

avatar
10 Tháng Năm 2021 8:30 SA | Đánh
tadalafil 60mg hvdgeeahdPlovaBtjSliptz

cost of generic viagra https://loxviagra.com/ viagra soft

avatar
12 Tháng Năm 2021 9:50 CH | Đánh
cialis australia no prescription afhsdbcvarlimiukrvx

cialis usa http://rcialisgl.com/ where to buy generic cialis

avatar
14 Tháng Năm 2021 8:28 SA | Đánh
diovan with viagra fcsogsaxzvofbldPlovaBtjSlipty

venta viagra madrid en mano https://llviagra.com/ 2 tabletten viagra

avatar
14 Tháng Năm 2021 11:59 SA | Đánh
pharmacy school prerequisites dgsolbvfdvarlimikmque

buy cialis https://ucialisdas.com/ order cialis 20 online

avatar
14 Tháng Năm 2021 4:00 CH | Đánh
purity solutions tadalafil olgstnoegfdPlovaBtjSliptj

viagra online usa http://jokviagra.com/ viagra over the counter

avatar
15 Tháng Năm 2021 2:40 CH | Đánh
viagra su internet ГЁ sicuro fhwsbbolthdPlovaBtjSliptd

cialis http://cialisee.com/ cialis black uk

avatar
17 Tháng Năm 2021 7:43 SA | Đánh
online pharmacy ordering fdvaefbfbldPlovaBtjSliptv

good value pharmacy https://xlnpharmacy.com/ kamagra oral jelly

avatar
18 Tháng Năm 2021 4:46 SA | Đánh
tadora 20 mg tadalafil 20mg hvdgeeahdPlovaBtjSliptq

how to take viagra https://loxviagra.com/ can you take 2 viagra pills at once

avatar
18 Tháng Năm 2021 8:41 CH | Đánh
original cialis afhsdbcvarlimiquctp

cialis with dapoxetine from canada https://rcialisgl.com/ cialis lilly

avatar
20 Tháng Năm 2021 8:39 CH | Đánh
cvs pharmacy tech salary dgsolbvfdvarlimihfcxt

cialis dapoxetine australia http://ucialisdas.com/  - free generic cialis pills  cialis daily dose

avatar
23 Tháng Năm 2021 8:50 SA | Đánh
generic tadalafil cvs olgstnoegfdPlovaBtjSliptc

liquid viagra https://jokviagra.com/  - alternative to viagra  for hims viagra

avatar
24 Tháng Năm 2021 9:55 SA | Đánh
can you take viagra if you have afib fcsogsaxzvofbldPlovaBtjSliptd

how to treat the side effects of viagra https://llviagra.com/ viagra leeftijd

avatar
24 Tháng Năm 2021 10:16 CH | Đánh
what does cialis look like afhsdbcvarlimicplna

20mg cialis https://rcialisgl.com/ cialis no prescription paypal

avatar
28 Tháng Năm 2021 1:36 CH | Đánh
gsaxzvofbldPlovaBtjSlipts

preferred rx pharmacy https://pharmacyken.com/  - pet pharmacy canada canadian pharmacy no rx needed

avatar
28 Tháng Năm 2021 5:53 CH | Đánh
cialis dapoxetine afhsdbcvarlimiiifay

tadalafil liquid https://rcialisgl.com/  - cialis yellow pill cialis south africa online

avatar
29 Tháng Năm 2021 7:46 SA | Đánh
tnoegfdPlovaBtjSliptk

cialis paypal canada https://cialisjla.com/  - buy original cialis cialis reliable sites

avatar
29 Tháng Năm 2021 7:53 SA | Đánh
clarks pharmacy dgsolbvfdvarlimivkxng

cialis tadalafil online paypal https://krocialis.com/  - how much does cialis cost at cvs? when will cialis be generic in us

avatar
29 Tháng Năm 2021 5:07 CH | Đánh
sbbolthdPlovaBtjSliptt

buy cialis online in new zealand https://cialishav.com/  - cialis for bph dosage can you overdose on cialis

avatar
31 Tháng Năm 2021 5:46 SA | Đánh
efbfbldPlovaBtjSliptw

cedarwood pharmacy canada <a href=https://cjepharmacy.com/>promo code for canadian pharmacy meds</a> correct rx pharmacy services

avatar
02 Tháng Sáu 2021 4:00 SA | Đánh
cialis20mg online afhsdbcvarlimiphlvz

generic cialis coupons <a href=https://rcialisgl.com/>how do i take cialis</a> what does cialis pill look like

avatar
03 Tháng Sáu 2021 3:08 SA | Đánh
people's pharmacy austin dgsolbvfdvarlimidqzfc

ordering cialis online <a href=https://krocialis.com/>cialis usa pharmacy</a> cialis super active plus

avatar
03 Tháng Sáu 2021 2:35 CH | Đánh
gsaxzvofbldPlovaBtjSliptv

drug store pharmacy technician pay <a href=https://pharmacyken.com/>vet pharmacy online</a> best drugstore moisturizer

avatar
04 Tháng Sáu 2021 1:25 SA | Đánh
tnoegfdPlovaBtjSliptd

where can i buy cialis online in canada <a href=https://cialisjla.com/>cialis super active review</a> cialis with dapoxetine usa

avatar
04 Tháng Sáu 2021 3:19 CH | Đánh
sbbolthdPlovaBtjSliptg

cialis joint pain <a href=https://cialishav.com/>cialis free shipping canadian</a> canadianmed   cialis

avatar
05 Tháng Sáu 2021 8:45 SA | Đánh
efbfbldPlovaBtjSliptz

Levitra Soft <a href=https://cjepharmacy.com/>canadian online pharmacy ratings</a> Tadapox

avatar
08 Tháng Sáu 2021 8:54 SA | Đánh
geeahdPlovaBtjSliptp

cialis 20 mg best price <a href=https://ckacialis.com/>cialis shop</a> cialis black review

avatar
09 Tháng Sáu 2021 6:08 SA | Đánh
buy cialis cheap online afhsdbcvarliminjtql

do have to have a prescription for cialis? <a href=https://rcialisgl.com/>other names for cialis</a> what are cialis

avatar
10 Tháng Sáu 2021 4:58 SA | Đánh
gsaxzvofbldPlovaBtjSliptz

canadian drugs pharmacy <a href=https://pharmacyken.com/>drugstore cowboy</a> viagra online pharmacy reviews

avatar
10 Tháng Sáu 2021 10:35 SA | Đánh
freds pharmacy dgsolbvfdvarlimiycoxz

cialis quebec dollars canadien <a href=https://krocialis.com/>what is the normal dose of cialis</a> when is cialis going generic

avatar
13 Tháng Sáu 2021 3:04 SA | Đánh
sbbolthdPlovaBtjSliptk

cialis drugs <a href=https://cialishav.com/>cialis hard on</a> can you take cialis with alcohol

avatar
13 Tháng Sáu 2021 1:03 CH | Đánh
tnoegfdPlovaBtjSliptd

cialis 36 hour dosage <a href=https://cialisjla.com/>cialis l\'espresso</a> cialis kaufen mit paypal zahlen

avatar
13 Tháng Sáu 2021 11:39 CH | Đánh
efbfbldPlovaBtjSlipty

canadian pharmacy on line <a href=https://cjepharmacy.com/>legitimate canadian pharmacies vipps</a> online pharmacy united states

avatar
14 Tháng Sáu 2021 7:38 SA | Đánh
dcacldPlovaBtjSliptq

canadian discount pharmacy online [url=https://pharmacyhrn.com/ ]valtrex canadian pharmacy[/url] pharmacy in canada

avatar
28 Tháng Mười 2021 11:20 CH | Đánh
zef

Copyright&copy; 2004 Cherokee Nation Entertainment, LLC. All rights reserved. The following are the Terms and Conditions which govern your everyday use of our Cafe Casino Bonuses. Please read and familiarize yourself with the details as it is of utmost importance. Every Thursday Cafe Casino emails players a new mystery bonus.  This week’s mystery bonus is a 180% deposit bonus with a max bonus amount of $540.  https://crockor.uk/user/profile/208211  Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email. Hey guys. Once the Oracle questions seemingly are cutte... PLANET7 casino gives 25 free spins for Naughty or Nice III no deposit to all new players just for signing up a new account and use the bonus code NAUGHTY25. You will also get a first deposit bonus of 55 free spins and 350% bonus.

HỖ TRỢ

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ 24/24h (Kể cả Thứ 7, Chủ Nhật).

CSKH: 02046507666

Tổng đài tư vấn miễn phí 100%. Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần!

E-MAIL: [email protected]

Mọi yêu cầu của khách hàng gửi về email của Đất Việt đều được trả lời và giải quyết một cách nhanh nhất.

Đối tác & Khách hàng