Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam

Ngày 04/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính: Lô CN01, khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 12/BB-VPHC ngày 01/6/2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau:

Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sản xuất các loại nhôm định hình theo quy định: “Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam đã thực hiện việc tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính): Công ty đã lắp đặt thêm 07 lò nung chảy nhôm (nấu chảy nhôm thỏi và hợp kim thành hợp kim nhôm dạng thỏi), công suất lò nung là 25 tấn/lò/ngày; lắp đặt thêm 01 máy đúc nhôm thỏi (đúc thanh nhôm ra các quy cách khác nhau). Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam đã thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án: Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì công nghệ sản xuất là sử dụng nhôm thỏi để sản xuất nhôm định hình, tuy nhiên thực tế Công ty không đầu tư dây chuyền sản xuất nhôm định hình mà thực hiện hoạt động sản xuất nhôm thỏi hợp kim công suất thiết kế 4.000 tấn/năm và phôi nhôm công suất thiết kế 4.000 tấn/năm, có sử dụng bavia đầu mẩu làm nguyên liệu sản xuất, nhưng không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường”; quy định tại điểm o khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng).

2) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH nhôm Dongtai Việt Nam tại lô CN01, khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm; quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

3) Buộc Công ty phải tạm dừng hoạt động tại lô CN01, khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để khắc phục hành vi vi phạm nêu trên theo quy định; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục vi phạm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên để kiểm tra, giám sát theo quy định.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Toàn văn Quyết định số 1529/QĐ-XPVPHC tại đây./.

Nguồn: https://stnmt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/FBxxwe7fm2b5/content/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-bao-ve-moi-truong-oi-voi-cong-ty-tnhh-nhom-dongtai-viet-nam

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Ý kiến (1)

avatar
Saturday, April 2, 2022 6:28 AM | Đánh
cheap cialis 20mg online

Serp Oyijqg https://oscialipop.com - Cialis cialis sale online Wejinz <a href=https://oscialipop.com>buy cialis online usa</a> Rpnkvu Priligy Generico Mexico https://oscialipop.com - where to buy cialis online forum

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER