XỬ PHẠT VỀ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Greatriver Wood. Địa chỉ Lô 17, cụm Công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng.

Cụ thể, Công ty TNHH Greatriver Wood đã thực hiện hành vi đổ chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường đối với trường hợp đổ thải dưới 100kg chất thải nguy hại. Ngày 03/6/2020, Công ty TNHH Greatriver Wood đổ thải dầu thải ra mương thoát nước mưa của của Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng trái quy định về bảo vệ môi trường, theo phiếu kết quả phân tích do Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện ký ngày 24/6/2020 thì xác định khối lượng dầu thải đổ thải là 81,08 kg. Theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì dầu thải là chất thải nguy hại.

Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với hành vi trên, Công ty TNHH Greatriver Wood bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 250 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Greatriver Wood bị xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ban hành quyết định để khắc phục hành vi vi phạm.

Đồng thời Công ty phải khắc phục hậu quả, phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu do hành vi vi phạm gây ra.

Công ty TNHH Greatriver Wood phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, phải khắc phục hậu quả trong 06 tháng. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Nguồn:https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-khen-thuong-xu-phat/-/asset_publisher/LRwWMmbdttkc/content/xu-phat-vi-pham-ve-bao-ve-moi-truong-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-greatriver-wood

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER