Phương Án Cải Tạo, Phục Hồi Môi Trường

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường là việc xác định phương án và tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản khi triển khai dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định về đối tượng lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Quyết định 18/2013/QĐ-TTg quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

 1. ĐỐI TƯỢNG LẬP PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Tất cả các đối tượng đầu tư khai thác khoáng sản đều phải lập phương án cải tạo và phục hồi môi trường.

 • Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản
 • Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
 • Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án.

Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

 • Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng thay đổi về diện tích, độ sâu, công suất khai thác, trữ lượng, thòi gian khai thác hoặc thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt
 • Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt.
 1. KÍ QUỸ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Mục đích của ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là để đảm bảo tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật

 1. HỒ SƠ CẦN THIẾT

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

 

 1. Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu liên quan đến dự án.
 2. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
 3. Xác định các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.
 4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường.
 5. Hội đồng thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo và phục hồi môi trường.

 

 1. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường là các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đồng thời là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường.

 1. XỬ PHẠT VI PHẠM

– Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có đề án phương án cải tạo phục hồi môi trường, cải tạo phục hồi môi trường bổ sung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Ý kiến (3)

avatar
Sunday, December 20, 2020 7:57 PM | Đánh
brand cialis professional hycle

Order Azithromycin Online  etegreesuifs <a href=https://bansocialism.com/>cialis viagra combo pack</a> ClieleBype Toddler Ear Infections Amoxicillin And Augmentin

avatar
Wednesday, April 21, 2021 2:31 PM | Đánh
canadian drug cialis

https://ponlinecialisk.com/ - best place to buy generic cialis online

avatar
Friday, May 14, 2021 7:38 AM | Đánh
cialis drugs

<a href=http://ponlinecialisk.com/>buy cialis with paypal

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER