Đánh giá đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh Bắc giang năm 2019

Qua tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường hoạt động tư vấn từ tháng 01/2019 đến 15/12/2019, Sở Tài nguyên môi trường thông báo kết quả như sau:


Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER