BỘ TN&MT BAN HÀNH THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP

BỘ TN&MT BAN HÀNH THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP

Thời gian qua, công tác BVMT đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và là một trong ba trụ cột để phát triển bền vững. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các nghành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Đặc biệt, hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi.

Vì thế, ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường ( gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Tuy nhiên qua rà soát sự phù hợp của các quy định và thực tiễn triển khai, do phạm vi khá rộng nên một số nôi dung quy định chi tiêt thi hành chưa có tính khả thi; còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản.

Để triển khai Nghị định, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Ông Võ Tuấn Nhân đã ký ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Thông tư có hiêu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020, kết cấu gồm 07 chương với 40 điều :

-        -  Chương I : Quy định chung

-         - Chương II: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

-        -  Chương III: Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

-        -  Chương IV: Công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; Tiêu chí  lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đóng bãi chon lấp chất thải rắn sinh hoạt

-        -  Chương V: Quản lý chất lượng môi trường.

-        -  Chương VI: Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

-        -  Chương VII: Tổ chức thực hiện.

( Văn bản đính kèm:  Thông tư 25/2019/TT-BTNMT)

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news

Your Comment

Ý kiến (3)

avatar
Thursday, December 10, 2020 4:17 PM | Đánh
cialis patient information Attice

generic levitra cheap  etegreesuifs <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>cheap cialis online</a> ClieleBype long term effects of cialis

avatar
Tuesday, April 13, 2021 2:30 AM | Đánh
cheapest place to order cialis

http://hcialischeapc.com/ - order cialis online

avatar
Saturday, May 1, 2021 8:37 PM | Đánh
cialis 30 free trial

<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra class action

Working time

Support team, available 24 hours a day (Including Saturday, Sunday).

CSKH: 02046507666

Calling free. Call us whenever you need!

E-MAIL: [email protected]

All requests of customers sent to email of MTDatViet.VN are answered and solved quickly.

PARTNER & CUSTOMER